Historie oddílu

V prosinci roku 1989 se bývalí členové střediska v Řečkovicích zúčastnili setkání skautů na BVV, poté ve sv. Anně, což byl první krok k obnově nejen dívčího oddílu, ale i celého našeho střediska. První zástupkyní pro dívčí kmen se stala Marie Janošková – Želva, která byla vůdkyní dívčího oddílu v letech 1969 – 1970. Vůdkyní dívčího oddílu byla Monika Škovierová-Matalová. Děvčat tehdy chodilo do oddílu 34. V obnovené oddíle se vytvořily dvě družiny: Berušky a Štěňata. V roce 1990 se pak konaly první tábory, celkem byly čtyři samostatné letní tábory. Z nich byl jeden putovní pro skautky a stálý tábor pro světlušky. První klubovna se nacházela na ulici Boskovické, později pak Žitné.

Mezi pravidelné akce oddílu patřila tradiční pouť na Vranov, podzimní drakiáda, Mikulášská a Vánoční besídka, úklid městské části a pouť do Rajhradu nebo Předklášteří. Ta se tradičně koná kolem svátku svatého Jiří, patrona skautů. Na většinu těchto akcí jezdili skauti i skautky společně. Před Vánocemi se také středisko účastnilo distribuce betlémského světla ve farnosti. Ze začátku také středisko navštěvovalo skauty v Laa.

Vedoucí oddílu se pak střídaly každý rok. V roce 1991 vedla světlušky Iveta Rousová a skautky Kateřina Svobodová. O rok později ale dívek ve středisku ubylo, a proto v roce 1992  jely na tábor společně se skauty a vlčaty na  Chytálky. Vedoucí dívčího oddílu byla Monika Matalová.  V dalších letech už  dívky jezdily na tábor s 18. oddílem z Králova Pole. Vedoucí oddílu byly také Jarmila Svobodová a Kateřina Svobodová. Počet registrovaných dívek se pohyboval kolem 15.  Na delší dobu,  v letech 1995 – 2001, se pak stala vůdkyní Želva. Její zástupkyní byla např. Dagmar Suchá, později pak Pavel Vedra – Hakim. Středisko také získalo klubovnu nedaleko kostela na ulici Prumperk, kterou máme dodnes. V roce 1996 dívky soutěžily v závodě O lucerničku světlušek, kde obsadily 6. místo. Dívčí oddíl, spolu se střediskem se zúčastnil 80. výročí vzniku samostatného Československa, při této akci byla zasazena pamětní lípa.

Vedení oddílu přebral Hakim, který se už jako zástupce staral o celý oddíl. S ním do oddílu také přibylo členek, v roce 2000 jich bylo 16, v roce 2001 pak 21. V roce 2000 jela děvčata na tábor do Boskovštejna  společně s oddílem z Hodonína, od roku 2001 pak jezdily skautky už samostatně. Nejdříve do Velkého Újezdu a Zadního Arnoštova, od roku 2004 už jezdíme na střediskové tábořiště do Uhřínova. Několikrát jsme se také účastnily turnaje ve vybíjené, který se konal ke konci školního roku v Babicích nad Svitavou. Tam jsme nejen hrály s míčem, ale také jsme uplatnily naše skautské vědomosti v drobných soutěžích. Také jsme získaly druhé těsné místo v závodu o lucerničku světlušek, jednou se nám podařilo získat putovní cenu z diecézní pouti skautů, která se konala na Vranově. Od roku 2009 je vedoucí oddílu Zuzana Bořecká – Melian, zástupkyně jsou Eva Štěpánková – Nínien a Magda Braunerová. 

Od tábora 2013 zastává funkci vedoucí oddílu Eva Štěpánková-Nínien, jejími zástupkyněmi jsou Zuzana Bořecká a Renata Schmidtová.

Od tábora 2015 je vedoucí oddílu Renata Schmidtová, zástupkyněmi jsou Eva Štěpánková a Iva Vašáková.

Od tábora 2019 se stala vedoucí oddílu Iva Vašáková – Arya a její zástupkyní je Tereza Olšáková – Rézy.

V roce 2022 se oddíl rozdělil na dva: 46. který dál vede Iva Vašáková- Arya a zástupkyní se stala Viktorie Pospíchalová- Esen. Druhý oddíl nese název 47. a v jeho čele stojí Veronika Míčková- Georga a zástupkyní je Tereza Olšáková- Rézy.