Skauting

Co je skauting?

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

SVĚTLUŠKY 6-10 LET

ZÁKON

1. Světluška je pravdomluvná.

2. Světluška je poslušná.

3. Světluška pomáhá jiným.

4. Světluška je statečná a veselá.

5. Světluška je čistotná. 

SLIB

Slibuji, že se budu snažit 

hledat Pravdu a Lásku, 

být prospěšná své vlasti 

a zachovávat zákon světlušek.

“K tomu mi pomáhej Bůh.”

HESLO

Pamatuj! 

PŘÍKAZ

Buď lepší dnes než včera.

SKAUTKY 11-15 LET

ZÁKON

1. Skautka je pravdomluvná

2. Skautka je věrná a oddaná.

3. Skautka je prospěšná a pomáhá jiným.

4. Skautka je přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky.

5. Skautka je zdvořilá.

6. Skautka je ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských.

7. Skautka je poslušná rodičů, představených a vůdců.

8. Skautka je veselé mysli.

9. Skautka je hospodárná.

10. Skautka je čistá v myšlení, slovech i skutcích.

SLIB

“Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: 

– sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, 

– plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, 

– duší i tělem být připravena pomáhat vlasti i bližním.

“K tomu mi pomáhej Bůh.”

HESLO

Buď připraven!

PŘÍKAZ

Alespoň jeden dobrý skutek denně.